Izbornik Croatian

Shockwave terapija za tretiranje kronične tendinopatije stražnje lože kod profesionalnih sportaša

Angelo Cacchio, MD; Jan D. Rompe, MD; John P. Furia, MD; Piero Susi, MD; Valter Santilli, MD and Fosco De Paulis, MD

Objavljeno online prije tiskanog izdanja 20. rujan, 2010., doi:10.1177/0363546510379324Am J Sports Med Siječanj 2011. god. 39 br. 1 146-153

Italija

Učinkovito
neoperativno liječenje

study-6

Kronična tendinopatija stražnje lože je sindrom prenaprezanja koji se obično rješava neoperativnim metodama liječenja. Dokazana je učinkovitost shockwave terapije kod mnogih tendinopatija.

Pretpostavka: 

Postoji mogućnost da je shockwave terapija učinkovitija od drugih neoperativnih vrsta liječenja kronične tendinopatije stražnje lože.
Oblik istraživanja: Randomizirano kontrolirano kliničko istraživanje; Razina dokaza, 1.

Metode: 

U istraživanje je od 1. veljače 2004. do 30. rujna 2006.bilo uključeno četrdeset profesionalnih sportaša s kroničnom tendinopatijom stražnje lože. Pacijentima je nasumično određeno hoće li 4 tjedna primati shockwave terapiju, koja se sastojala od 2500 impulsa po tretmanu na 0,18 mJ/mm2 gustoće toka energije bez anestezije (SWT skupina, n = 20), ili uobičajenu konzervativnu terapiju koja se sastojala od nesteroidnih protuupalnih lijekova, fizikalne terapije i programa vježbanja za mišiće stražnje lože (TCT skupina, n = 20). Pacijenti su prošli procjenu prije liječenja te 1 tjedan i 3, 6 i 12 mjeseci nakon završetka liječenja. Kao mjerila primarnih ishoda koristila se ocjena prema vizualnoj analognoj skali (VAS) za bol i Nirschl skali faza boli (NPRS).

Rezultati: 

Pacijenti su promatrani u razdoblju od prosječno 10,7 mjeseci (raspon, 1-12 mjeseci). Šest pacijenata je bilo nemoguće pratiti kasnije jer su liječeni kirurškim putem: 3 (svi u skupini TCT) ih je isključeno nakon 3 mjeseca; 2 (1 iz svake skupine), nakon 6 mjeseci; a 1 (u skupini TCT), nakon 12 mjeseci. Prva kontrola bila je 3 mjeseca nakon početka liječenja. Ocjene na VAS skali za skupine SWT i TCT bile su 7 bodova prije tretmana (P = .84), te 2 boda odnosno 5 bodova, tri mjeseca nakon tretmana (P < .001). Ocjene na skali NPRS za skupine SWT i TCT bile su 5 bodova kod svake skupine prije tretmana (P = .48), i 2 boda odnosno 6 bodova, tri mjeseca nakon tretmana (P < .001). Tri mjeseca nakon tretmana, 17 od 20 pacijenata (85%) u skupini SWT i 2 pacijenta od njih 20 (10%) u skupini TCT postiglo je smanjenje boli od barem 50% (P < .001). U skupini SWT nije bilo ozbiljnih komplikacija.

Zaključak: 

Shockwave terapija je sigurna i učinkovita vrsta liječenja za pacijente s kroničnom tendinopatijom stražnje lože.

Još stručnih istraživanja

Odaberite jezik

Zatvorite obavijest