Izbornik Croatian

Shockwave terapija kod skapulohumeralnog periartritisa s kalcificirajućim tendinitisom ramena

Augustin Dima, Simona Popescu, Sebastian Diaconescu, Gina Galbeaza, Victorita, Marcu, Daniela Poenaru, Delia Cinteza

Instutul National de Recuperare, Bukurešt, AI 31-lea Congres National de Medicina Fizica si de Recuperare cu Participare Internationala, 2008.

Rumunjska

Uklanjanje kalcifikata u 84% slučajeva

study-3

Uspostavljanje protokola medicinske rehabilitacije koji je u potpunosti učinkovit i siguran za pacijente s degenerativnim i upalnim patološkim promjenama u ramenu i s lezijama tetiva i idiopatskom kalcificikacijom.

Materijali i metode

U istraživanje su bili uključeni: - skupina A s 32 pacijenta na bolničkom i izvanbolničkom liječenju na 4. odjelu za medicinsku rehabilitaciju u Nacionalnom institutu za rehabilitaciju, 19 muškaraca i 13 žena, u dobi od 22 do 67 godina, s različitim vrstama lezija u tetivama i idiopatskim kalcifikacijama. Pacijenti skupine A liječeni su uz pomoć–ultrazvučne terapije, TENS terapije, masaže, fizikalne terapije, programa vježbanja, injekcija s lokalnim anesteticima ili steroidima te nesteroidnim protuupalnim lijekovima i radijalnom shockwave terapijom (BTL-5000 SWT).

Rezultati

Statistička analiza vizualne analogne skale (VAS), ocjene na testiranjima snage stiska bez boli, i Constant Murley skale (CMS) pokazala je znatnu razliku pri usporedbi studijske i kontrolne skupine, nakon tretmana i nakon kontrolnih pregleda 3 mjeseca kasnije. Kalcifikati su u potpunosti nestali kod 84.3% (27 od 32 ispitanika u tretiranoj skupini i djelomično kod 15,6% ispitanika (5 od 32).

Zaključak

Radijalna shockwave terapija je sigurna i učinkovita te se mora uzeti u obzir kao moguća terapiju za tretiranje pacijenata s kalcificirajućim tendinitisom ramena.

Još stručnih istraživanja

Odaberite jezik

Zatvorite obavijest