Izbornik Croatian

In vivo biološki odgovor na izvantjelesnu shockwave terapiju kod tendinitisa

C.M. Waugh, D. Morrissey, E. Jones, G.P. Riley, H. Langberg and H.R.C. Screen

School of Engineering & Materials Science Queen Mary, University of London

Ujedinjena Kraljevina

Shockwave terapija in vivo

study-11

Izvantjelesna shockwave terapija (ESWT) je neinvazivni oblik liječenja kroničnih tendinopatija, međutim malo je poznato o in-vivo biološkim mehanizmima te terapije.

Uz pomoć mikrodijalize istražili smo biološki odgovor na ESWT u realnom vremenu za zdrave tetive i tetive s patološkim promjenama.

Proveden je jedan tretman ESWT-a na srednjem dijelu Ahilove tetive kod trinaest zdravih osoba (u dobi 25,7 ± 7,0) i na patelarnoj ili Ahilovoj tetivi kod šest pacijenata s tendinopatijama (u dobi 39,0 ± 14,9). Dijalizatni uzorci s okolnog tkiva tetive prikupljeni su prije i odmah nakon ESWT-a. Interleukini (IL)-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-17A, čimbenik rasta vaskularnog endotela i
interferon-γ su kvantificirani protočnom citometrijom, a aktivnost gelatinaze (MMP-2 i -9) istražena je uz pomoć zimografije. Nisu postojale statističke razlike između biološkog odgovora tkiva na ESWT kod zdravih tetiva i tetiva s patološkim promjenama. IL-1β, IL-2, IL-6 i IL-8 su bili najčešće detektirani citokini u dijalizatu tetive. IL-1β i IL-2 se nisu znatno promijenili uz ESWT. Koncentracije IL-6 i IL-8 su bile povišene odmah nakon ESWT-a te su ostale znatno povišene četiri sata nakon ESWT-a (p < 0.001). Proforme MMP-2 i -9 također su povećane nakon ESWT-a (p < 0.003), a kod aktivnih formi MMP-a nije bilo bitnih promjena. Osim toga je postojala razlika u biološkom odgovoru na ESWT između onih koji će vjerojatno reagirati na terapiju i onih koji neće, na temelju minimalno peterostrukog povećanja bilo kojeg upalnog markera ili MMP-a nakon izvantjelesne shockwave terapije. Naša otkrića nude nove dokaze bioloških mehanizama in vivo na kojima se temelji ESWT u liječenju ljudi. Pretpostavlja se da mehanička stimulacija koju pruža ESWT može pomoći u preoblikovanju tetiva kod tendinopatije poticanjem upalnih i kataboličkih procesa koji se povezuju s uklanjanjem oštećenih konstituenata esktracelularnog matriksa. Činjenica da neke osobe nisu reagirale na terapiju, može razjasniti zašto ESWT ne poboljšava simptome kod svih pacijenata te može potaknuti buduća istraživanja.

Još stručnih istraživanja

Odaberite jezik

Zatvorite obavijest