Izbornik Croatian

Izvantjelesna radijalna shockwave terapija za tretiranje tendinoze Ahilove tetive

Edison Antonio Serrano

NEOMEDICA, Lima, Peru, 16. međunarodni kongres međunarodnog društva za medicinske shockwave tretmane, 2013.

Peru

Više od 96% zadovoljnih pacijenata

study-1

Izvantjelesna shockwave terapija pokazala se učinkovitom u tretiranju kroničnih upala lakta, ramena, tendinoze Ahilove tetive i petnog trna.

Ovo prospektivno istraživanje dokazuje učinkovitost izvantjelesne radijalne shockwave terapije za tretman tendinoze donjeg i srednjeg dijela Ahilove tetive.

Metode

Proveli smo prospektivno intervencijsko istraživanje s trideset i dva pacijenta s tendinozom Ahilove tetive; 26 s tendinozom srednjeg dijela tetive i 8 s tendinozom donjeg dijela. Pacijenti su primili tri do pet tretmana (svaki tjedan) od 6000 impulsa radijalnih udarnih valova (BTL-5000 SWT, BTL-6000 SWT) s progresivnim protokolom, taj protokol ima neurostimulaciju od 2000 udarnih valova, tretman s 2000 udarnih valova i neurostimulaciju od 2000 valova na kraju tetmana. Kontrolni pregledi izvodili su se nakon mjesec dana, a zatim svaki mjesec sljedećih 6 mjeseci korištenjem vizualne analogne skale (VAS) boli (0 do 10) za bol ujutro i bol pri aktivnostima.

Rezultati

Dvadeset i četiri pacijenta (75%) bilo je vrlo zadovoljno, 6 (18.76%) ih je bilo zadovoljno, 1 osoba (3.1%) je imala poboljšano stanje, a 1 (3.1%) je izjavila da terapija nije utjecala na njeno stanje. Devedeset i tri posto pacijenata izjavilo je da bi im prvi izbor tretmana bila radijalna shockwave terapija. Nakon 6 mjeseci kontrole, srednja vrijednost na VAS za bol ujutro smanjila se sa 7,2 na 2,1, a bol tijekom aktivnosti smanjila se s 8,3 na 3.

Rasprava

Ovo preliminarno istraživanje dokazuje učinkovitost radijalnih udarnih valova kod tendinoze donjeg dijela Ahilove tetive, ali i tendinoze srednjeg dijela s kalcifikatima unutar tetive, međutim za korištenje progresivnog protokola potrebna su složenija istraživanja.

Zaključak

Dokazana je učinkovitost Izvantjelesne radijalne shockwave terapije u tretiranju pacijenata s lateralnom tendinozom Ahilove tetive.

Još stručnih istraživanja

Odaberite jezik

Zatvorite obavijest